ĐẦU BẾP MÁI LÁ THAM GIA SHOW ĐẤU TRƯỜNG ẨM THỰC

ĐẦU BẾP MÁI LÁ THAM GIA SHOW  ĐẤU TRƯỜNG ẨM THỰC

ĐẦU BẾP MÁI LÁ THAM GIA SHOW ĐẤU TRƯỜNG ẨM THỰC

Toàn bộ quá trình để đầu bếp Mái Lá - Nguyễn Đức Vương cùng diễn viên Tuyền Mập giật ngôi "quán quân"
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=EXHundO0rt8
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EXHundO0rt8
Đặt bàn