Đặt bàn tiệc (10 - 15 bàn)

Đặt bàn tiệc (10 - 15 bàn)

Đặt bàn tiệc (10 - 15 bàn)

  1. Hỗ trợ Trang trí, sân khấu, bong bóng, Bảng chữ
  2. Miễn phí 1 loại nước ngọt suốt tiệc (phục vụ bình rót) 
  3. Miễn phí khăn lạnh (1 lượt duy nhất)
  4. Tặng hệ thống âm thanh, màn hình, karaoke chuyên nghiệp
Đặt bàn