Đặt bàn tiệc (5 - 9 bàn)

Đặt bàn tiệc (5 - 9 bàn)

Đặt bàn tiệc (5 - 9 bàn)

  1. Hỗ trợ Trang trí, sân khấu, bong bóng, Bảng chữ
  2. Miễn phí 1 loại nước ngọt suốt tiệc (phục vụ bằng bình rót)
Đặt bàn